לבנת פורן : מימוש זכויות רפואיות

הגשת התביעה היא השלב הראשוני על מנת לקבל זכויות רפואיות מביטוח לאומי. הועדה הרפואית, אליה מגיע מי שתובע קצבת נכות כללית, אורכת מספר דקות ובסיומה, תישלח בדואר לביתכם החלטת הועדה. מילוי הפרטים במסמכים, קבלת חוו"ד מקצועית מגורמים רפואיים המנוסחת בהתאם לספר הליקויים של הביטוח הלאומי והערכות מוקדמת ונכונה הינם חיוניים להצלחת התביעה. חברת לבנת פורן מלווה את התובעים בתהליך באופן מקצועי על ידי מומחים בעלי ניסיון.