אם אתם או מי מקרוביכם נפגעי נפש, אתם זכאים, על פי החוק בישראל, לקבל זכויות רבות. אבל, על מנת להיות זכאים לקבלת הזכויות הללו, חשוב מאוד לקבל הכרה כנפגעי נפש, הכרה שיכולה להתקבל על ידי הרשויות המוסמכות לכך, ובראשן המוסד לביטוח לאומי, רק לאחר בחינת תיק הבקשה, הכולל, בין היתר, חוות דעת פסיכיאטרית.

זכויות נפגעי הנפש

בין הזכויות שנפגעי הנפש זכאים להן, ניתן למנות את הזכויות הבאות:

  • טיפולים – נפגעי נפש זכאים לקבל טיפולים בחינם ו/או בהנחות משמעותיות מטעם מוסדות המדינה.
  • אשפוזים – נפגעי נפש אשר הוכרו ככאלה על סמך חוות דעת פסיכיאטרית זכאים לאשפוזים בהחזר מלא.
  • בדיקות שונות – זכאותם של נפגעי הנפש כוללת גם בדיקות שונות, לרבות בדיקות וטיפולים על ידי רופא שיניים, כמו גם בדיקות המתבצעות לטובת כבודו של נפגע נפש השוכב על ערש דווי.
  • תמיכה במשפחות נפגעי הנפש – הזכויות של נפגעי הנפש כוללות גם סיוע ותמיכה נפשיים לבני משפחותיהם, אשר הפגיעה משפיעה בצורה מאוד משמעותית גם על חייהם. תמיכה זו מגיעה בצורת מפגשים קבוצתיים והעמדת מוקד שירות שאליו ניתן להתקשר ולקבל תמיכה מקצועית אישית.
  • שילוב בקהילה – אחת הזכויות החשובות ביותר הכלולה ברשימת זכויות נפגעי הנפש, היא הסיוע בשילוב בקהילה. סיוע זה כולל תמיכה במציאת דירה או תשלום עבור הוסטל מתאים, סיוע במציאת עבודה, הקלות בלימודים ועוד.

איך מקבלים את הזכויות האלה?

כפי האמור לעיל, על מנת להיות זכאים לקבלת כל הזכויות האלה, יש להיות מוכרים כנפגעי נפש על ידי רשויות המדינה הרלוונטיות, ובראשן המוסד לביטוח לאומי. על מנת לקבל הכרה כזאת, יש למלא את טופס הבקשה המתאים, ולצרף אליו חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית. לחוות הדעת יש חשיבות מכרעת, שכן פסיכיאטר הוא הגורם המוסכם על כל הרשויות כמוסמך לספק אבחנה שכזאת. לכן, אם אתם או מי מהיקרים לכם סובלים מבעיה נפשית כלשהי, חשוב מאוד לפנות אל פסיכיאטר המתמחה בכתיבת חוות דעת פסיכיאטריות. פסיכיאטר כזה ידע בדיוק איך לנסח את הדברים ואיך להציג אותם בפני הרשויות, על מנת שאתם או היקרים לכם אכן תוכלו לממש את הזכויות.

מידע נוסף בנושא חוות דעת פסיכיאטרית לצורך הכרה בנפגעי נפש ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ואצל פסיכיאטרים מוסמכים.